Curriculum Vitae

Cornelis Marius Adrianus van Ekris

Veenendaal, 23 juni 1972, getrouwd met Arianne van Beusichem,

vader van twee zonen, wonend in leefgemeenschap ‘De Wittenberg’ in Zeist

Werkervaringen/functies

2018-heden Gastdocent Homiletiek ETF Leuven (bachelor- en masterprogramma)

2016-heden Studie-secretaris Areopagus/IZB: Centrum voor contextuele en missionaire verkondiging (parttime)

2019-heden Predikant voor bijzondere werkzaamheden

2012-2019 Predikant Hervormde wijkgemeente ‘Bethel’ te Zeist (vanaf 2016 parttime)

2007-2012 Predikant Protestantse wijkgemeente ‘Pieterskerk’ Breukelen

2001-2006 Zendingspredikant Indonesië (GZB)

 2001-2006 Docent Oude Testament STT Abdiel – Ungaran

 2001-2006 Toerustingspredikant Christelijke Kerk van Noord Midden-Java (GKJTU)

1999-2001 Vicaris Hervormde Gemeente Woerden (bij dr. T.H. van der Hoeven)

Nevenwerkzaamheden

2018-heden Vaste medewerker ‘Eerst dit!’: dagelijkse podcastserie van EO/IZB

2014-2015 Lid Klankbordgroep ‘Back to the Basics’/Visiegroep KERK 2025’

2011-heden Columnist Nederlands Dagblad

2010-heden Lid Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB)

2009-2012 Lid Commissie ‘Werving Predikanten’ Protestantse Kerk in Nederland

2008-2016 Lid Visiegroep ‘Areopagus’/ IZB

2007-2012 Predikant-afgevaardigde commissie ‘Post Academische Opleidingen’ (PAO) PThU

2000-2005 schrijvend redactielid ‘Impact’ – Opinieblad over christen-zijn in carriere, relaties en samenleving (ICS-uitgave)

1998-2001 Docent Systematische Theologie ‘de Wittenberg’ Zeist

Opleiding

2018 Promotie PThU (cum laude): ‘Making See. A Grounded Theory on the prophetic dimension of preaching’ (promotores prof. dr. F.G. Immink, prof. dr. E. van ’t Slot)

2001-2002 Cross-cultural Missiological Training Hendrik Kraemer Instituut Utrecht

1993-2000 Godgeleerdheid, Rijks-Universiteit Utrecht

(hoofdvakken Systematische Theologie, Cultuurfilosofie, Pastorale Theologie)

Naast opleiding

1998-1999 Vrijwilliger stoelenproject ‘De Duif’ Arnhem (laagdrempelige nachtopvang voor dak- en thuislozen)

1996-1997 Voorzitter T.S.G. Themelios Utrecht

1995-1998 Vrijwilliger ‘Catharijnehuis’ Utrecht (dagopvang voor dak- en thuislozen)

Laatste update: september 2020