Cornelis Graafland Centrum

1e Cornelis Graafland lezing – 7 oktober 2020

Het goede leven uitgedaagd
Over floreren vanuit multidisciplinaire optiek

Door: P.J. Verhagen, psychiater en proponent

Hooggeleerde vrouwen en heren, doctores, zusters en broeders,

Toen ik in 1975 in Utrecht met de studie theologie begon, ging professor Graafland verder met zijn colleges over de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB). Artikel 20 was aan de beurt. Dat college was voor mij een onvergetelijke introductie in de gereformeerde theologie. Staat u mij daarom toe in dankbare herinnering daaraan art. 20 met u te lezen.

Wij geloven, dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur, in dewelke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid gewezen tegen zijn zoon, als Hij onze zonden op Hem gelegd heeft, en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon, in den dood, door een zeer volkomen liefde, en Hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door Hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven.

Lees hieronder de integrale tekst van de 1e Cornelis Graafland lezing.